Record:   Prev Next
作者 陶渝蘇 (1956-) 著
書名 知识与方法 : 一个科学哲学的研究纲领 / 陶渝苏[著]
出版項 贵阳市 : 贵州人民出版社, 1998[民87]
國際標準書號 7221045593
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  501 440    在架上    30550111787915
版本 第1版
說明 [3], 248面 ; 21公分
人民幣15.80元 (平裝)
附註 拼音题名: Zhi shi yu fang fa : yi ge ke xue zhe xue de yan jiu gang ling
主題 科學 -- 哲學,原理 csht
Alt Title 一個科學哲學的研究綱領
Zhi shi yu fang fa : yi ge ke xue zhe xue de yan jiu gang ling
Record:   Prev Next