Record:   Prev Next
作者 吳全德 著
書名 科学与艺朮的交融 : 纳米科技与人类文明 / 吴全德著
出版項 北京市 : 北京大学出版社, 2001[民90]
國際標準書號 7301051050
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館B棟三樓(洽櫃臺調閱)  530 130    在架上    30550111704704
 文哲所  440.3 8865    在架上    30580001701130
版本 第1版
說明 1, 101面, 彩色圖版16面 : 圖 ; 21公分
人民幣15.00元 (平裝)
附註 拼音题名: Ke xue yu yi shu de jiao rong
主題 材料科學 csht
奈米科技 csht
Alt Title 納米科技與人類文明
Ke xue yu yi shu de jiao rong
Record:   Prev Next