Record:   Prev Next
書名 医学新学科纵览 = Yi xue xin xue ke zong lan / 焦春荣, 曹家炳, 刘运兴主编
出版項 北京市 : 中囯医药科技出版社, 2001[民90]
國際標準書號 750672314X
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館B棟三樓(洽櫃臺調閱)  610 541    在架上    30550111721914
版本 第1版
說明 [6], 643面 : 图, 表 ; 26公分
人民幣70.00元 (平裝)
主題 醫學 csht
Alt Author 焦春榮 主編
曹家炳 主編
劉運興 主編
Alt Title Yi xue xin xue ke zong lan
Record:   Prev Next