Record:   Prev Next
作者 劉建生 (1956-) 著
書名 晋商信用制度及其变迁研究 / 刘建生等著
出版項 太原市 : 山西经济出版社, 2008
國際標準書號 9787806368350 (平裝) : 人民幣68.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  693.7 763.1-2    在架上    30550112485790
版本 第1版
附註 含參考書目
拼音題名: Jinshang xinyong zhidu jiqi bianqian yanjiu
主題 商人 -- 山西省 -- 明清(1368-1912) csht
信用 csht
商業 -- 山西省 -- 明清(1368-1912) csht
Alt Title Jinshang xinyong zhidu jiqi bianqian yanjiu
Record:   Prev Next