Record:   Prev Next
作者 楊時展 著
書名 1949-1992年中囯会计制度的演进 / 杨时展著
出版項 北京市 : 中囯财政经济出版社, 1998[民87]
國際標準書號 7500539436
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  695.92 633    在架上    30550111486492
版本 第1版
說明 [3], 206面 : 表 ; 21公分
人民幣16.00元 (平裝)
附註 附录: 我这几年
拼音题名: 1949-1992 nian zhong guo kual ji zhi du de yan jin
Alt Title 中國會計制度的演進
1949-1992 nian zhong guo kual ji zhi du de yan jin
Record:   Prev Next