Record:   Prev Next
作者 蔣峰 (1946-) 繪
書名 蒋峰花鸟画集 / 蒋峰绘
出版項 天津 : 天津人民美朮出版社, 2007[民96]
國際標準書號 753053338X
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館C棟巨冊(洽櫃臺調{u95  L 749.523 728    在架上    30550112149222
版本 第1版
說明 24面 : 图版 ; 38公分
人民幣25.00元 (平裝)
附註 拼音题名: Jiang Feng hua niao hua ji
主題 蔣峰 (1946-) -- 作品集 -- 繪畫 csht
花鳥畫 -- 作品集 csht
繪畫 -- 鑑賞 csht
Alt Title Jiang Feng hua niao hua ji
Record:   Prev Next