Record:   Prev Next
作者 稅海模 著
書名 审美感悟与文化透视 / 稅海模著
出版項 成都 : 巴蜀书社, 2003[民92]
國際標準書號 7806595058
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  820.908 8727    在架上    30580002115850
 近史所郭廷以圖書館B棟三樓(洽櫃臺調閱)  820.98 533    在架上    30550112008964
版本 第1版
說明 [19], 529面 ; 21公分
人民幣29.00元 (平裝)
附註 拼音题名: Shen mei gan wu yu wen hua tou shi
主題 中國文學 -- 歷史與批評 -- 現代(1900-) csht
Alt Title Shen mei gan wu yu wen hua tou shi
Record:   Prev Next