Record:   Prev Next
作者 閔寬東 (1960-) 著
書名 中囯古典小说在韩囯的研究 / 闵宽东著
出版項 上海 : 学林出版社, 2010
國際標準書號 9787548600381 (平裝) : 人民幣28.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  827.1 517    在架上    30550112482102
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 827 5171    在架上    30530105822597
 文哲所  827 8727-2    在架上    30580002836620
版本 第1版
說明 [15], 289面 : 表 ; 21公分
附註 拼音題名: Zhongguo gudian xiaoshuo zai hanguo de yanjiu
主題 中國小說 -- 評論 csht
古典小說 lcstt
Alt Title Zhongguo gudian xiaoshuo zai hanguo de yanjiu
Record:   Prev Next