MARC 主機 00000nam 2200000 i 4500 
008  961206s1989  cc      000 0 chi d 
020  7533603427 
040  AS|cAS|dFSN 
100 1 李漢秋|d(1937-)|e著 
245 10 清代小说 /|c李汉秋, 胡益民著 
250  第1版 
260  合肥市 :|b安徽教育出版社,|c1989[民78] 
300  [4], 261面 ;|c21公分 
350  人民幣3.60元|b(平裝) 
440 0 中囯古代文学知识丛书 
590  館藏: 1992第2刷.|5FSN 
590  館藏: 1992第2刷.|5MH 
650 07 中國小說|x歷史與批評|y清(1644-1912)|2csht 
700 1 胡益民|e著 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 827.097 1613    在架上    30530000387282
 近史所郭廷以圖書館(施工中暫停借閱)  827.097 161    在架上    30550112308265