Record:   Prev Next
書名 胡適红学研究资料全编 / 宋广波编校注释
出版項 北京 : 北京图书馆出版社, 2005[民94]
國際標準書號 7501327491
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  857.49 846:4/ 8626    在架上    30580002225691
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 857.49 1221    在架上    30530105022016
 近史所郭廷以圖書館B棟三樓(洽櫃臺調閱)  827.54 122.1    在架上    30550112048002
版本 第1版
說明 [18], 496, 24面 ; 21公分
人民幣40.00元 (平裝)
附註 拼音題名: Hushi hongxue yanjiu ziliao quanbian
含索引
主題 紅樓夢 -- 作品研究 csht
Alt Author 宋廣波 編校註釋
Alt Title Hushi hongxue yanjiu ziliao quanbian
Record:   Prev Next