Record:   Prev Next
作者 黃裳 著
書名 金陵五记 / 黃裳著
出版項 [南京市] : 金陵书画社, 1982[民71]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 848.6 461    在架上    HPE0017674
 近史所郭廷以圖書館B棟二樓(洽櫃臺調閱)  848.7 461.11    在架上    MHC0062118
 文哲所  672.19/101.8 838    在架上    30580001245674
 人社中心  672.19/101.6 4490    在架上    30560300090864
版本 第1版
說明 3, 260面, 图版[3]叶 ; 19公分
人民幣0.85元 (平裝)
主題 南京市(江蘇省) -- 雜錄 csht
Record:   Prev Next