Record:   Prev Next
作者 張波 著
書名 1997・驻军香港 / 张波著
出版項 北京市 : 解放军文艺出版社, 1997[民86]
國際標準書號 7503308796
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館B棟二樓(洽櫃臺調閱)  850.83 448    在架上    mhc0020561
版本 第1版
說明 8, 396面, 彩色图版[4]面 : 图 ; 21公分
人民幣17.80元 (平裝)
附註 拼音题名: Yi jiu jiu qi zhu jun xiang gang
英文题名: 1997・the army stationed in Hong Kong
含参考书目
Alt Title Yi jiu jiu qi zhu jun xiang gang
1997・the army stationed in Hong Kong
Record:   Prev Next