Record:   Prev Next
書名 中國歷史講稿 / 吕振羽著
出版項 [北京市] : 人民出版社, 1984[民73]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 921.6 131    在架上    HPE0018726
 人社中心  610.9 6051    在架上    30560300644116
版本 第1版
說明 [4], 412面, 冠像, 图版各[1]面 ; 19公分
人民幣1.15元 (平裝)
附註 拼音题名: Zhong guo li shi jiang gao
版权页题名: 中国历史讲稿
Alt Author 呂振羽 (?-1980) 著
Alt Title Zhong guo li shi jiang gao
Record:   Prev Next