Record:   Prev Next
作者 楊天石 (1936-) 編
書名 辛亥革命的影像记忆 / 杨天石, 谭徐锋编
出版項 北京 : 中囯人民大学出版社, 2011
國際標準書號 9787300142852 (平裝) : 人民幣75.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  922.81 633.1-2    在架上    30550112566425
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 922.81 6333    在架上    30530105922983
版本 第1版
說明 [5], 280面 : 圖 ; 21公分
系列 历史回眸
歷史回眸
附註 含參考書目
拼音題名: Xin hai ge ming de ying xiang ji yi
主題 辛亥革命(1911-1912) csht
Alt Author 譚徐鋒 (1981-) 編
Alt Title Xin hai ge ming de ying xiang ji yi
Record:   Prev Next