Record:   Prev Next
作者 楊玉如 著
書名 辛亥革命先著记 / 杨玉如著 ; 中国社会科学院近代史硏究所《近代史资料》编译室主编
出版項 北京市 : 知识产权出版社, 2013
國際標準書號 9787513016780 (平裝) : 人民幣50.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 922.81 6333.1    在架上    30530110718046
版本 第1版
說明 [14], 241面 ; 23公分
系列 近代史资料专刊
近代史資料專刊
附註 拼音題名: Xin hai ge ming xian zhu ji
主題 辛亥革命(1911-1912) -- 史料 csht
Alt Author 中國社會科學院近代史硏究所《近代史資料》編譯室 主編
Alt Title Xin hai ge ming xian zhu ji
Record:   Prev Next