Record:   Prev Next
作者 裴鈺 著
書名 走向共和 : 你所不知道的辛亥革命 / 裴钰著
出版項 北京市 : 北京航空航天大学出版社, 2011
國際標準書號 9787512404670 (平裝) : 人民幣32.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  922.81 664    在架上    30550112603426
版本 第1版
說明 4, 218面 : 圖 ; 24公分
附註 拼音題名: Zou xiang gong he : ni suo bu zhi dao de xin hai ge ming
主題 辛亥革命(1911-1912) csht
Alt Title 你所不知道的辛亥革命
Zou xiang gong he : ni suo bu zhi dao de xin hai ge ming
Record:   Prev Next