Record:   Prev Next
作者 張同樂 著
書名 华北沦陷区日伪政权研究 / 张同乐著
出版項 北京 : 生活・讀書・新知三联书店, 2012
國際標準書號 9787108038029 (平裝) : 人民幣55.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  922.85 448.12    在架上    30550112653363
 人社中心  628.59 1172    在架上    30560301044019
版本 北京第1版
說明 [40], 514面 : 圖 ; 21公分
附註 含參考書目
拼音題名: Hua bei lun xian qu Ri wei zheng quan yan jiu
主題 中日戰爭(1937-1945) csht
中國 -- 歷史 -- 民國26-34年(1937-1945) csht
Alt Title Hua bei lun xian qu Ri wei zheng quan yan jiu
Record:   Prev Next