Record:   Prev Next
作者 宋峴 著
書名 中囯阿拉伯文化交流史话 / 宋岘著
出版項 北京市 : 中囯大百科全书出版社, 2000[民89]
國際標準書號 7500063458
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 923.09381 1225    在架上    30530104339338
版本 第1版
說明 6, 152面 ; 19公分
人民幣10.00元 (平裝)
系列 中华文明史话
附註 拼音题名: Zhong guo al a bo wen hua jiao liu shi hua
含参考书目
主題 中國 -- 文化關係 -- 阿拉伯 csht
Alt Title Zhong guo al a bo wen hua jiao liu shi hua
Record:   Prev Next