Record:   Prev Next
作者 李現國 著
書名 新疆风情录 / 李现国[著]
出版項 西安 : 陝西人民出版社, 1983[民72]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館B棟三樓(洽櫃臺調閱)  927.612 161.1    在架上    MHC0085800
版本 第1版
說明 2, 132面 : 圖 ; 19公分
(平裝)
系列 可爱的祖囯丛书
附註 拼音题名: Xin Jiang feng qing lu
Alt Title Xin Jiang feng qing lu
Record:   Prev Next