Record:   Prev Next
作者 黃維民 著
書名 中东囯家通史. 土耳其卷 / 黃维民著
出版項 北京 : 商务印书馆, 2002[民91]
國際標準書號 7100035163
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  936.41 461    在架上    30550111791297
版本 第1版
說明 [22], 401面, 彩色图版[12]面 ; 21公分
人民幣27.00元 (平裝)
附註 拼音题名: Zhong dong guo jia tong shi. Tu er qi juan
含主要参考书目
主題 土耳其 -- 歷史 csht
Alt Title Zhong dong guo jia tong shi. Tu er qi juan
Record:   Prev Next