Record:   Prev Next
作者 何志龍 著
書名 中东囯家通史. 塞浦路斯卷 / 何志龙著
出版項 北京 : 商务印书馆, 2005[民94]
國際標準書號 7100043654
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  936.51 155    在架上    30550112049802
版本 第1版
說明 [25], 364面, 图版[10]面 ; 21公分
人民幣28.00元 (平裝)
附註 拼音题名: Zhong dong guo jia tong shi. Sai pu lu si juan
含参考书目
主題 塞浦路斯 -- 歷史 csht
Alt Title Zhong dong guo jia tong shi. Sai pu lu si juan
Record:   Prev Next