Record:   Prev Next
作者 Tr̀ân, Văn Giàu
書名 Giá trị tinh th̀ân truỳên th´ông c̉ua dân ṭôc Vịêt Nam / Tr̀ân Văn Giàu
出版項 [TP. H̀ô Chí Minh] : Nhà xu´ât b̉an Thành ph´ô H̀ô Chí Minh, 1993
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  959.7 T772    在架上    30550100287117
版本 Tái b̉an, có b̉ô sung và s̉ưa ch̃ưa
說明 356 p. ; 20 cm
系列 Đ´ât nư´ơc 4000 năm
附註 Includes bibliographical references
主題 National characteristics, Vietnamese
Vietnam -- Civilization
Record:   Prev Next