Record:   Prev Next
作者 榮天璵 著
書名 崇敬的思念 / 荣天玙著
出版項 北京市 : 人民文学出版社, 2005[民94]
國際標準書號 7020052460
9787020052462
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  782.18 8673    在架上    30580002312564
 近史所郭廷以圖書館  982.28 680.1    在架上    30550112853609
版本 北京第1版
說明 [4], 206面 ; 21公分
人民幣13.00元 (平裝)
附註 拼音題名: Chong jing de si nian
主題 中國 -- 傳記 -- 現代(1900-) csht
Alt Title Chong jing de si nian
Record:   Prev Next