Record:   Prev Next
作者 程秀龍 著
書名 中囯军事第一人 / 程秀龙著
出版項 太原市 : 山西人民出版社, 1994[民83]
國際標準書號 7203036510
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館B棟三樓(洽櫃臺調閱)  982.886 039-535    在架上    30550111483010
版本 第1版
說明 [12], 442面 : 图版 ; 21公分
人民幣28.00元 (精裝)
附註 拼音题名: Zhong guo jun shi di yi ren Mao Ze Dong
书背题名: 中囯军事第一人毛泽东
馆藏: 1998年太原第2刷. MH
Alt Title Zhong guo jun shi di yi ren Mao Ze Dong
中國軍事第一人毛澤東
Record:   Prev Next