Record:   Prev Next
作者 房漢佳 (1936-) 著
書名 世界著名摄影家黃杰夫 / 房汉佳, 林韶华著
出版項 [福州市] : 海潮摄影艺朮出版社, 1995[民84]
國際標準書號 7805622221
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 982.886 4618-199    在架上    30530103662078
 亞太中心圖書室  783.8878 4445 3032    在架上    30620010018629
版本 第1版
說明 [30], 237面 : 部分彩色图版 ; 26公分
人民幣33.00元 (精裝)
附註 拼音题名: Shi jie zhu ming she ying jia huang jie fu
主題 黃傑夫 (1916-) -- 傳記 csht
Alt Author 林韶華 著
Alt Title Shi jie zhu ming she ying jia huang jie fu
Record:   Prev Next