Record:   Prev Next
作者 傅寧軍 著
書名 吞吐大荒 : 徐悲鸿寻踪 / 傅宁军著
出版項 北京市 : 人民文学出版社, 2006[民95]
國際標準書號 7020057586
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 982.887 4047-547    在架上    30530105421093
版本 北京第1版
說明 [8], 303面, 彩圖版[22]面 : 圖 ; 23公分
人民幣36.00元 (平裝)
附註 拼音題名: Tun tu da huang xu bei hong xun zong
主題 徐悲鴻 (1895-1953) -- 傳記 csht
Alt Title Tun tu da huang xu bei hong xun zong
徐悲鴻尋蹤
Record:   Prev Next