Record:   Prev Next
作者 莫礪鋒 (1949-) 著
書名 浮生琐忆 / 莫砺锋著
出版項 北京市 : 人民文学出版社, 2003[民92]
國際標準書號 7020043399
9787020043392
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  982.887 412.1    在架上    30550111836274
 文哲所  782.889 8837(3)    在架上    30580001954853
版本 北京第1版
說明 6, 353面 : 相片 ; 21公分
人民幣20.00元 (平裝)
附註 拼音題名: Fu sheng suo yi
主題 莫礪鋒 (1949-) -- 傳記 csht
Alt Title Fu sheng suo yi
Record:   Prev Next