Record:   Prev Next
作者 梁靈光 著
書名 梁灵光回忆录 / 梁灵光著
出版項 北京市 : 中共党史出版社, 1996[民85]
國際標準書號 7801360176
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  982.887 414    在架上    30550111340228
版本 北京第1版
說明 [8], 746面. 图版[16]面 ; 21公分
人民幣32.00元 (平裝)
附註 拼音题名: Liang Ling Guang Hui Yi Lu
主題 梁靈光 (1916-) -- 傳記 csht
Alt Title Liang Ling Guang Hui Yi Lu
Record:   Prev Next