Record:   Prev Next
作者 許淵沖 (1921-) 著
書名 诗书人生 = Shi shu ren sheng / 许渊冲著
出版項 天津市 : 百花文艺出版社, 2003[民92]
國際標準書號 7530634356
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  782.889 8444(3)    在架上    30580001824098
 近史所郭廷以圖書館  982.887 423.12    在架上    30550111823512
版本 第1版
說明 2, 467面, 图版[8]面 ; 21公分
人民幣23.00元 (平裝)
附註 附录: 1,破译《大地之歌》;2,新旧世纪交谈录;3,翻译与文化
主題 許淵沖 (1921-) -- 通信,回憶錄等 csht
Alt Title Shi shu ren shen
Record:   Prev Next