Record:   Prev Next
作者 胡士弘 (1935-) 著
書名 开囯上将张爱萍的戎马生涯 / 胡士弘著
出版項 北京 : 人民出版社, 2006[民95]
國際標準書號 7010055432
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  982.887 448.28-313-2    在架上    30550112055809
版本 第1版
說明 5, 416面 : 图, 像 ; 21公分
人民幣29.50元 (平裝)
系列 高层人物传记丛书
附註 拼音题名: Kaiguo shangjiang zhang aiping de rongma shengya
主題 張愛萍 (1910-) -- 傳記 csht
Alt Title Kaiguo shangjiang zhang aiping de rongma shengya
Record:   Prev Next