Record:   Prev Next
作者 邵華 (1938-) 著
書名 我的妈妈 : 毛泽东的亲家张文秋 / 邵华著
出版項 北京市 : 中囯盲文出版社, 2004[民93]
國際標準書號 7500216025
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  982.887 448.53-238    在架上    30550111892632
版本 第1版
說明 [8], 192面 : 图 ; 23公分
人民幣39.80元 (平裝)
附註 拼音题名: Wo de ma ma : Mao zhe dong de qing gia Zhang wen qiu
主題 張文秋 (1903-2002) -- 傳記 csht
Alt Title 毛澤東的親家張文秋
Wo de ma ma : Mao zhe dong de qing gia Zhang wen qiu
Record:   Prev Next