Record:   Prev Next
作者 楊建鄴 (1935-) 著
書名 杨振宁传 / 杨建邺著
出版項 长春市 : 長春出版社, 2004[民93]
國際標準書號 7806640304 (平裝) : 人民幣25.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  782.889 8674:2/ 8676    在架上    30580002044902
 近史所郭廷以圖書館  982.887 633-633 2004    在架上    30550111880819
版本 第3版
說明 [4], 253面 : 图 ; 23公分
附註 拼音题名: Yang zhen ning zhuan
含参考书目
主題 楊振寧 (1922-) -- 傳記 csht
Alt Title Yang zhen ning zhuan
Record:   Prev Next