Record:   Prev Next
書名 金瓶梅中商人形象透视 / 跃进著
出版項 北京市 : 文化藝術出版社, 1993[民82]
國際標準書號 7503911468
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  857.48 889    在架上    30580000267588
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 857.4538 9458    在架上    HPE0325321
 民族所圖書館  C 857.48 6730 1993    在架上    30520010723956
版本 第1版
說明 [5], 120面 ; 19公分
人民幣2.70元 (平裝)
系列 金瓶梅小百科丛书
主題 拼音题名: Jin Ping Mei Zhong Shang Ren Xing Xiang Tou Shi
金瓶梅 -- 人物 -- 評論 csht
Alt Author 躍進 著
Alt Title Jin Ping Mei Zhong Shang Ren Xing Xiang Tou Shi
Record:   Prev Next