Record:   Prev Next
作者 丁亞芳 著
書名 中间状态的文学之盟 : 浅草-沉钟社研究 / 丁亚芳著
出版項 北京 : 中囯社会科学出版社, 2010
國際標準書號 9787500492962 (平裝) : 人民幣30.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  806 006    在架上    30550112530157
 文哲所  820.64 8547    在架上    30580002846413
版本 第1版
說明 2, 274面 ; 24公分
附註 拼音題名: Zhong jian zhuang tai de wen xue zhi meng
含參考書目
主題 文學流派 lcstt
中國文學 -- 現代(1900-) -- 機構,會社等 csht
Alt Title Zhong jian zhuang tai de wen xue zhi meng
淺草-沉鐘社研究
Record:   Prev Next