Record:   Prev Next
作者 鄭立柱 (1971-) 著
書名 华北抗日根据地农民精神生活研究 / 郑立柱著
出版項 北京 : 人民出版社, 2014
國際標準書號 9787010139135 (平裝) : 人民幣48.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  334.46 741    在架上    30550112856362
版本 第1版
說明 [8], 273面 ; 24公分
系列 华北学.华北红色根据地研究丛书
華北學華北紅色根據地研究叢書
附註 含參考書目
拼音題名: Hua bei kang Ri gen ju di nong min jing shen sheng huo yan jiu
主題 農民 -- 華北地區(中國) csht
農民 -- 社會方面 csht
Alt Title Hua bei kang Ri gen ju di nong min jing shen sheng huo yan jiu
Record:   Prev Next