Record:   Prev Next
作者 王增進 著
書名 后现代与知识分子社会位置 / 王增進著
出版項 北京 : 中囯社会科学院出版社, 2003[民92]
國際標準書號 7500437587
9787500437581
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  546.1135 8449    在架上    30580001954317
 近史所郭廷以圖書館  366.1 033.3    在架上    30550111895775
版本 第1版
說明 [11], 154面 ; 21公分
人民幣18.00元 (平裝)
附註 附錄: 后现代与当代中囯人文知识分子的身份危机
拼音題名: Hou xian dai yu zhi shi fen zi she hui wei zhi
含參考書目
主題 知識分子 -- 中國 csht
Alt Title Hou xian dai yu zhi shi fen zi she hui wei zhi
Record:   Prev Next