Record:   Prev Next
作者 田永國 著
書名 贵州近现代民族文化思想硏究 / 田永国, 罗中玺, 赵斌著
出版項 杭州 : 浙江大学出版社, 2012
國際標準書號 9787308101776 (平裝) : 人民幣32.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  396.2 057.2    在架上    30550112702202
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 398.2 0571    在架上    30530111056842
版本 第1版
說明 [6], 181面 ; 24公分
附註 拼音題名: Guizhou jin xian dai min zu wen hua si xiang yan jiu
主題 民族學 -- 中國 csht
少數民族 -- 文化 csht
Alt Author 羅中璽 著
趙斌 著
Alt Title Guizhou jin xian dai min zu wen hua si xiang yan jiu
Record:   Prev Next