Record:   Prev Next
作者 徐鳳翔 (1931-) 著
書名 西藏高原森林生态研究 / 徐凤翔著
出版項 沈阳市 : 辽宁大学出版社, 1995[民84]
國際標準書號 7561030010
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 636.14 4047    在架上    30530103995684
版本 第1版
說明 [5], 308面, 彩色图版[12]面 : 表 ; 26公分
人民幣49.00元 (平裝)
附註 拼音题名: Xi zang gao yuan sen lin sheng tai yan jiu
主題 森林生態學 csht
Alt Title Xi zang gao yuan sen lin sheng tai yan jiu
Record:   Prev Next