Record:   Prev Next
作者 元坤 編著
書名 第三只眼看日本 / 元坤编著
出版項 北京 : 中囯广播电视出版社, 2010
國際標準書號 9787504362988 (平裝) : 人民幣36.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  931 034    在架上    30550112535149
版本 第1版
說明 [6], 228面 ; 24公分
附註 拼音題名: Di san zhi yan kan Riben
主題 日本 csht
Alt Title Di san zhi yan kan Riben
Record:   Prev Next