Record:   Prev Next
作者 李福岩 (1968-) 著
書名 法囯大革命的政治哲学思索 / 李福岩著
出版項 北京 : 北京师范大学出版社, 2011
國際標準書號 9787303118113 (平裝) : 人民幣48.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  942.26 161.1    在架上    30550112529894
版本 第1版
說明 [5], 377面 ; 24公分
系列 学朮前沿研究
學術前沿研究
附註 拼音題名: Faguo da ge ming de zheng zhi zhe xue si suo
含參考書目
主題 法國 -- 歷史 -- 大革命(1789-1804) csht
Alt Title Faguo da ge ming de zheng zhi zhe xue si suo
Record:   Prev Next