Record:   Prev Next
書名 湖南统计年鉴. 1991 / 湖南省统计局编
出版項 北京市 : 中囯统计出版社, 1991
國際標準書號 7503706465 (1991 : 精裝) : 人民幣29.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館二樓參考書區  R 314.226059 555  1991    館內使用    30550112352693
版本 第1版
說明 [9], 450面 : 表 ; 27公分
附註 拼音題名: Hu nan tong ji nian jian
主題 湖南省 -- 統計 -- 年鑑 csht
Alt Author 湖南省 統計局 編
Alt Title Hu nan tong ji nian jian
Record:   Prev Next