Record:   Prev Next
書名 沈阳经济统计年鉴 / 《沈阳经济统计年鉴》编委会编
出版項 [北京] : 中囯统计出版社, 1987-[民76-]
國際標準書號 7503701102 (1988)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館二樓參考書區  R 314.2 875  1988    館內使用    MHC0088611
 人社中心  674.19/101.5 1012    在架上    30560300120786
版本 第1版
說明 册 : 图版, 表 ; 27公分
(精裝)
附註 拼音题名: Shen yang jing ji tong ji nian jian
馆藏: 1988. MH
館藏: 1987. ISSP
Alt Author 瀋陽經濟統計年鑑編委會 編
Alt Title Shen yang jing ji tong ji nian jian
Record:   Prev Next