Record:   Prev Next
作者 傅伯言 作
書名 傅伯言书法作品集
出版項 广州 : 岺南美朮出版社, 1999[民88]
國際標準書號 7536220421
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館B棟二樓(洽櫃臺調閱)  742.987 547    在架上    30550111739643
版本 第1版
說明 88面 : 圖, 像 ; 29公分
人民幣85.00元 (平裝)
附註 拼音题名: Fu Bo Yan shu fa zuo pin ji
主題 傅伯言 -- 作品集 -- 書法 csht
Alt Title Fu Bo Yan shu fa zuo pin ji
Record:   Prev Next