Record:   Prev Next
作者 Khrisanfov, V. N.
書名 Kommunisticheskaia pechat' kak istochnik izucheniia mezhdunarodnoi solidarnos'i s SSSR (1926-1936 gg) / V.N. Khrisanfov
出版項 [Moskva, 1987]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館一樓特藏(洽櫃臺調閱  057.1 K45    在架上    30550100300456
說明 29-37 p. ; 32 cm
附註 Reprinted from Partiia Proletarskogo Internatsionalizma
Vari Title Partiia Proletarskogo Internatsionalizma
Record:   Prev Next