Record:   Prev Next
作者 劉榮 主編
書名 中囯社会科学工具书检索大典 / 刘荣主编
出版項 北京市 : 北京图书馆, 1999[民88]
國際標準書號 7501313458
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  R 502.1 876  v.1    館內使用    30580001454870
 文哲所參考室  R 502.1 876  v.2    館內使用    30580001454862
 人社中心  R 502.1 7299  v.1    館內使用    30560300034631
 人社中心  R 502.1 7299  v.2    館內使用    30560300034649
 傅斯年圖書館閱覽室  SR 304 7632  v.1    館內使用    30530104511035
 傅斯年圖書館閱覽室  SR 304 7632  v.2    館內使用    30530104511043
 近史所郭廷以圖書館二樓參考書區  R 302.1 763  v.1    館內使用    30550111796528
 近史所郭廷以圖書館二樓參考書區  R 302.1 763  v.2    館內使用    30550111796536
版本 第1版
說明 2冊 ; 27公分
人民幣298.00元 (精裝)
附註 拼音题名: Zhong guo she hui ke xue gong ju shu jian suo da dian
含索引
主題 社會科學 -- 中國 -- 參考書 -- 目錄 csht
Alt Title Zhong guo she hui ke xue gong ju shu jian suo da dian
Record:   Prev Next