MARC 主機 00000nam 2200000 i 4500 
008  971007s1997  cc      000 0 chi d 
020  7501328021 
040  AS|cAS|dFSN|dCLP 
041 0 chi 
245 00 文淵閣四庫全書補遺.|n集部・明代卷 /|c楊訥, 李曉明編 
246 10 四庫全書補遺.|n集部・明代卷 
250  第1版 
260  北京市 :|b北京圖書館出版社,|c2005[民94] 
300  10冊 ;|c27公分 
350  人民幣3900.00元|b(精裝) 
500  據文淵閣四庫全書補 
503  
    本書據1997年版文淵閣四庫全書補遺・集部一書析為明代卷、宋元
    卷等分編出版 
630 07 四庫全書|2csht 
700 1 楊訥|e編 
700 1 李曉明|e編 

館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  RS 082.1 8644-2  v.4:2:1    在架上    30580002314107
 文哲所參考室  RS 082.1 8644-2  v.4:2:2    在架上    30580002314883
 文哲所參考室  RS 082.1 8644-2  v.4:2:3    在架上    30580002314891
 文哲所參考室  RS 082.1 8644-2  v.4:2:4    在架上    30580002314909
 文哲所參考室  RS 082.1 8644-2  v.4:2:5    在架上    30580002314917
 文哲所參考室  RS 082.1 8644-2  v.4:2:6    在架上    30580002314925
 文哲所參考室  RS 082.1 8644-2  v.4:2:7    在架上    30580002314933
 文哲所參考室  RS 082.1 8644-2  v.4:2:8    在架上    30580002314941
 文哲所參考室  RS 082.1 8644-2  v.4:2:9    在架上    30580002314958
 文哲所參考室  RS 082.1 8644-2  v.4:2:10    在架上    30580002314966