MARC 主機 00000nam 2200000 i 4500 
008  110607s2011  ch      000 0 chi d 
020  9789571515168 (平裝) :|cNT$400 
040  AS|bchi|cAS|dMH 
041 0 chi 
100 1 劉國強|d(1951-)|e著 
245 10 全球化中儒家德育的資源 /|c劉國強著 
250  初版 
260  台北市 :|b臺灣學生書局,|c2011 
300  16, 316面 ;|c21公分 
490 1 文化哲學叢刊 
500  附錄: 文化自覺與中華民族的復興等4種 
650 7 儒家|2csht 
650 7 德育|2lcstt 
830 0 文化哲學叢刊 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  121.2 763.12    在架上    30550112541188
 文哲所  121.207 8753    在架上    30580002853260