Record:   Prev Next
作者 任傑 著
書名 中囯共产党的宗教政策 / 任杰著
出版項 北京市 : 人民出版社, 2007[民96]
國際標準書號 9787010057378
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  209.2 115-2    在架上    30550112238165
版本 第1版
說明 [11], 514面 ; 21公分
人民幣32.00元 (平裝)
附註 拼音題名: Zhongguo gongchandang de zongjiao zhengce
含參考書目
主題 宗教 -- 政策 -- 中國 csht
中國共產黨 csht
Alt Title Zhongguo gongchandang de zongjiao zhengce
Record:   Prev Next