Record:   Prev Next
作者 陳耀庭 (1939-) 著
書名 道教礼仪 / 陈耀庭著
出版項 北京 : 宗教文化出版社, 2003[民92]
國際標準書號 7801233395 (平裝) : 人民幣22.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  234.1 8756    在架上    30580001952691
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 234.1 4402    在架上    30530104771555
 民族所圖書館  C 234.1 7590 2003    在架上    30520010931070
版本 第1版
說明 3, 334面, 圖版8面 : 圖 ; 21公分
附註 拼音題名: Dao jiao li yi
主題 道教 -- 儀式 csht
Alt Title Dao jiao li yi
Record:   Prev Next