Record:   Prev Next
作者 趙寶雲 (1951-) 著
書名 西方五国宪法通论 / 赵宝云著
出版項 北京 : 中国人民公安大学出版社, 2005
國際標準書號 7811091542 (平裝) : 人民幣36.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  351.1 703 2005    在架上    30550112646490
版本 第2版
說明 [22], 472面 ; 21公分
附註 含參考書目
拼音題名: Xi fang wu guo xian fa tong lun
主題 憲法 -- 世界 csht
Alt Title Xi fang wu guo xian fa tong lun
Record:   Prev Next